Wypełnienie formularza jest wstępnym zgłoszeniem grupy.


Dokumenty potrzebne do zgłoszenia grupy:


Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną, czyli pocztą elektroniczną lub przez formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Kobylance, 38-303 Kobylanka 223, zwany dalej Organizator SSD. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej dzieci@saletyni.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://dzieci.saletyni.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Użytkownik korzystający z adresu e-mail dzieci@saletyni.pl lub formularza kontaktowego na stronie zgadza się na przetwarzanie jego danych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub innych dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu odpowiedniej organizacji Saletyńkiego Spotkania Dzieci oraz przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora SSD w celu zapisania grup, zapewnienia odpowiedniej opieki oraz organizacji Spotkania oraz informowania członków newslettera o działaniach związanych z Saletyńskimi Spotkaniami Dzieci. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.