RADOŚĆ

MODLITWA

ZABAWA

PRZYJAŹŃ

KIEDY?

Icon Heading

IX Saletyńskie Spotkanie Dzieci

czerwiec 2025 r.


IDEA

Icon Heading

Drodzy Kapłani, Siostry Zakonne,
Katecheci szkół podstawowych
oraz Animatorzy dziecięcych grup parafialnych!

Saletyńskie Spotkanie Dzieci to czas wspólnego słuchania Dobrej Nowiny o rodzinie, czas modlitwy, śpiewu, muzyki, tańca, animacji i prac plastycznych. A wszystko to w klimacie miłości i radości.

W Spotkaniu biorą udział jedynie zgłoszone wcześniej grupy dzieci z opiekunami. Może to być nawet kilku osobowa grupa dzieci, ale musi ona mieć swojego opiekuna (1 na grupę do 15 osób), musi zostać w odpowiednim terminie zgłoszona przez organizatora lub opiekuna, opiekun musi w odpowiednim czasie przedstawić wymagane dokumenty oraz wszyscy muszą respektować regulamin. Opiekunem może być jedynie osoba dorosła, której obowiązkiem jest towarzyszyć dzieciom w ciągu całego spotkania, troszczyć się o ich bezpieczeństwo oraz zadbać o to, aby wszystkie dzieci z grupy brały czynny udział we wszystkich punktach programu. Wszystko to czynimy, aby zapewnić dzieciom dobrą opiekę i bezpieczny pobyt.
Głównym organizatorem SSD jest parafia w Kobylance, wspomagana przez grupę muzyczną oraz organizacyjną młodzieży z Małopolski i Podkarpacia. W prowadzeniu każdego spotkania pomagają nam zaproszeni goście.

Z pozdrowieniami
– misjonarze saletyni oraz ekipa organizacyjna

ZAPISY

Icon Heading

W Saletyńskim Spotkaniu Dzieci mogą uczestniczyć uczniowie z klas 1-7 szkoły podstawowej. Powinny one posiadać pisemną ZGODĘ RODZICÓWKARTĘ ZDROWOTNĄ pobraną z naszej strony internetowej – dzieci.saletyni.pl. Tylko te są jedynymi obowiązującymi i respektowanymi przez Organizatora SSD dokumentami umożliwiającymi wzięcie udziału w Spotkaniu. Bardzo prosimy o tym nie zapomnieć!

Opiekunowie grup zobowiązani są do posiadania LISTY SWOJEJ GRUPY wraz z danymi osobowymi uczestników, czytelnie wypełnionej zgodnie z formularzem. Wzór listy dostępny jest na stronie internetowej spotkania.

TERMINY NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:

  • wstępne zgłoszenie grupy – poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy.
  • potwierdzenie przyjazdu wcześniej zgłoszonych grup – drogą e-mailową. Ten rodzaj zgłoszenia ma charakter OSTATECZNY. Zgłoszenie musi zawierać: pełną listę uczestników, listę opiekunów z wyraźnie zaznaczonym głównym opiekunem/organizatorem grupy, który będzie obecny na Spotkaniu. Zgłoszenie prosimy przesłać pod adresem dzieci@saletyni.pl.

DO POBRANIA

Icon Heading
Oświadczenie organizatora
Karta zdrowotna
Regulamin Spotkania
Zgoda rodziców
Lista uczestników
Klauzula informacyjna

EKIPA ORGANIZACYJNA

Icon Heading

GRUPA
ORGANIZACYJNA

GRUPA
MUZYCZNA

AHDH

ANIMACJE

MULTIMEDIA

Icon Heading

WIDEO

ZDJĘCIA

RODO

Icon Heading

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną, czyli pocztą elektroniczną lub przez formularz zgłoszeniowy

Administratorem danych osobowych jest parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Kobylance, 38-303 Kobylanka 223, zwany dalej Organizator SSD. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej dzieci@saletyni.pl, formularz zgłoszeniowy pod adresem dzieci.saletyni.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Użytkownik korzystający z adresu e-mail dzieci@saletyni.pl lub formularza zgłoszeniowego na stronie zgadza się na przetwarzanie jego danych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub innych dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu rejestracji oraz prowadzonej korespondencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

  • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora SSD w celu zapisania grup, zapewnienia odpowiedniej opieki oraz organizacji Spotkania oraz informowania członków newslettera o działaniach związanych z Saletyńskimi Spotkaniami Dzieci. 
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

Polityka prywatności w zakresie plików cookies

Przeglądając serwis na stronie dzieci.saletyni.pl wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies. W przypadku braku takiej zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące akceptacji plików cookies albo zrezygnować z przeglądania tego serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zapisane w urządzeniu używanym do przeglądania tego serwisu. Należy pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. ​

Pliki cookies są tworzone i zapisywane na urządzeniu używanym do przeglądania tego serwisu wyłącznie w celu tworzenia anonimowych statystyk odwiedzalności serwisu. ​

Więcej o cookies zob. http://wszystkoociasteczkach.pl.

Nasza strona korzysta z wtyczek serwisów YouTube oraz Facebook.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron z tymi wtyczkami, nawiązane zostanie połączenie z serwerami wyżej wymienionych serwisów. Są one wtedy informowane o tym, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube oraz Facebook, umożliwiają one powiązanie twojego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio z twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swoich kont w wyżej wymienionych serwisach.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika poszczególnych serwisów:

YouTube – https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
Facebook – https://www.facebook.com/privacy/center/

Polityka prywatności w zakresie formularza zgłoszeniowego

Poprzez formularz na stronie dzieci.saletyni.pl administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe dobrowolnie przez Panią/Pana podane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, które uzyskał bezpośrednio do Pani/Pana poprzez formularz zgłoszeniowego zamieszczony na stronie. ​

Administrator danych osobowych, czyli parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Kobylance przetwarza te dane wyłącznie w celu odpowiedniej organizacji Saletyńkiego Spotkania Dzieci oraz odpowiedzi na Pana/Pani pytania przesłane przez formularz zgłoszeniowy w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że za zgodą osób, których dane dotyczą.

KONTAKT

Icon Heading

Adres:

38-303 Kobylanka 223

Telefon i mail:

504 995 634 dzieci@saletyni.pl

Media społecznościowe: