Wskaż na Jezusa! | V SSD

Kto był, ten wie, a kto nie był, już może obejrzeć, co działo się na V Saletyńskim Spotkaniu Dzieci. Za przygotowanie wideonewsa dziękujemy ekipie Centrum Informacyjnego Misjonarzy Saletynów w Krakowie, wspomaganej przez Damiana, Janka i Szymka z Grupy Organizacyjnej. Klikajcie i oglądajcie!