Rozpoczynamy zapisy!

W krótkim przewodniku Jan wyjaśnia, w jaki sposób wstępnie zgłosić grupę i przypomina zasady rejestracji.

 

TERMINY NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:

  • Od 08 do 23 maja poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy.

  • Od 24 do 28 maja drogą e-mailową. Ten rodzaj zgłoszenia ma charakter OSTATECZNY. Zgłoszenie musi zawierać: pełną listę uczestników (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon, PESEL), listę opiekunów (wypełnioną podobnie jak lista uczestników, z wyraźnie zaznaczonym głównym opiekunem/organizatorem grupy, który będzie obecny na spotkaniu). Zgłoszenie prosimy przesłać pod adresem dzieci@saletyni.pl